THORES JOURNEY FOR JUSTICE

Bok + CD = kr. 300:-

Porto = kr. 75:-

Sum = kr. 375:-

Etter han mottok over 500 dokumenter fra arkivene til immigrasjon i USA nylig som avslørte en rekke brudd på forskriftene som resulterte i at han ble utvist fra USA i 1979, har han nå innlagt en begjæring om ny høring, hvilket innebærer at hans amerikanske oppholdstillatelse automatisk gjenopprettes frem til ett nytt vedtak fattes basert på fakta, i stedet for ett massivt press på INS fra mektige politikere, iscenesatt av en aktor som fryktet både rettslig og yrkesskade om Thore gjennomførte sin trussel om å anklage ham for

 

Drapsforsøk ved Misbruk av Offentlig Stilling.

Basert på disse avsløringer, har Thore nå gjennomført denne trusselen ved å innlegge en klage ved høyesterett i Florida, hvor det blir oppnevnt en dommer til å føre en høring på saken, hvor de tidligere etterforskere på saken er hans hovedvitner.

 

Thore vil reise til USA i det øyeblikk hans oppholdstillatelse blir gjenopprettet, hvor han vil umiddelbart gjenoppta sletting av den meget media omtalte narkodommen på 60 år, som han beviste var rent oppspinn under søksmålet han vant mot CIA i 2002, og samtidig avsløre de grove mened begått av DEA agenter ved rettssaken han frivillig meldte seg for i 2013.

I ett forsøk på å skrape sammen midler til de betydelige advokatsalær og rettslige utgifter i USA, har Thore inngått avtaler som gjør at han nå kan tilby signerte utgaver av både hans biografi, «fredløs biker», og hans siste cd, «Hell on Two Wheels-Revisited», til en samlet pris på kr. 300 + porto, hvilket er en besparelse på over 100 kroner over tidligere.

 

Tusen takk for støtten, og det vil bli lagt ut regelmessig oppdatering på Thores fremgang på denne siden under de forskjellige sakene som nå kommer for dagen i USA, med den ene oppsiktsvekkende avsløringen etter den andre, så følg med på fortsettelsen.